HEPDELEÝIN

ARZANLADYŞLAR
HEPDELEÝIN

ARZANLADYŞLAR
HEPDELEÝIN

ARZANLADYŞLAR
HEPDELEÝIN

ARZANLADYŞLAR
HEPDELEÝIN

ARZANLADYŞLAR
HEPDELEÝIN

ARZANLADYŞLAR
HEPDELEÝIN

ARZANLADYŞLAR
HEPDELEÝIN

ARZANLADYŞLAR
HEPDELEÝIN

ARZANLADYŞLAR
HEPDELEÝIN

ARZANLADYŞLAR
HEPDELEÝIN

ARZANLADYŞLAR
HEPDELEÝIN

ARZANLADYŞLAR
HEPDELEÝIN

ARZANLADYŞLAR
HEPDELEÝIN

ARZANLADYŞLAR
HEPDELEÝIN

ARZANLADYŞLAR
HEPDELEÝIN

ARZANLADYŞLAR
HEPDELEÝIN

ARZANLADYŞLAR
HEPDELEÝIN

ARZANLADYŞLAR
HEPDELEÝIN

ARZANLADYŞLAR
HEPDELEÝIN

ARZANLADYŞLAR
HEPDELEÝIN

ARZANLADYŞLAR
HEPDELEÝIN

ARZANLADYŞLAR
HEPDELEÝIN

ARZANLADYŞLAR
HEPDELEÝIN

ARZANLADYŞLAR
HEPDELEÝIN

ARZANLADYŞLAR
HEPDELEÝIN

ARZANLADYŞLAR
HEPDELEÝIN

ARZANLADYŞLAR
HEPDELEÝIN

ARZANLADYŞLAR
HEPDELEÝIN

ARZANLADYŞLAR
HEPDELEÝIN

ARZANLADYŞLAR
GYMMATLY WAGTYŇYZY TYGŞYTLAÝAR

Aýratyn kategoriýalar

Islegleriňizi şu ýerden aňsatlyk bilen tapyň

AKMEKAN BAZARY

BAZAR BARADA

TARYHY WE FAKTLAR

1. DÜKANLAR

200-den gowrak dükan

2. TUTÝAN MEÝDANY

100x100m

3. HYZMATDAŞLAR

20-den gowrak hyzmatdaş

4. ELTIP BERMEK

Günde 30 töweregi eltip berme

IŇ SOŇKY TÄZELIKLERDEN ILKINJI BOLUP SIZ HABARLY BOLUŇ

Iň täze habarlar

Iň täze habarlary şu ýerden okap bilersiňiz
BIZ BARADA GOŞMAÇA MAGLUMAT

Gyzykly maglumatlar

Biziň bilen galyň

Işgärler

50-den gowrak işgär

Ulaglar

12-den gowrak ulag taýýar

Tutýan meýdany

Iň uly bazarlardan biri

Hyzmatdaşlar

25-den gowrak işewürler bilen hyzmatdaş