BIZE E-POÇTA IBERIŇ

BELLIK

Dükanlarymyzyň hemmesi size ýokary hilli gurluşyk materiallary ibermäge taýýar. Hyzmatymyz bilen baglanyşykly haýsydyr bir oňaýsyzlyk ýa-da mesele bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz.

BIZ BILEN HABARLAŞYŇ

Telefon: 987-654-3210
E-poçta: dr.malsi@gmail.com

Mugt eltip bermek
ähli sargytlar boýunça.

24 sagat goldaw forumy

Address: AKMEKAN bazary

Size nädip kömek edip biljekdigimiz hakda soraglaryňyz barmy?
Bize e-poçta iberiň we gysga wagtda habarlaşarys.